AA Textsize

>>>Wat is preconceptiezorg?

Wat is preconceptiezorg?

Preconceptiezorg is zorg die begint vóór de zwangerschap en die doorgaat tot dat zwangerschapscontroles bij een arts of verloskundige beginnen. ‘Pre’ betekent ‘voor’ en ‘conceptie’ betekent bevruchting.

Een gezonde zwangerschap en een gezond kind. Dat is het ideaal van iedereen die kinderen wil krijgen. Omdat gezondheid niet vanzelfsprekend is, zijn er artsen en verloskundigen om de zwangerschap en bevalling te begeleiden. Zwangerschap en bevalling zijn geen ziektes, en dat willen we graag zo houden. Daarom willen we zaken die de gezondheid bedreigen, zo vroeg mogelijk kennen en bestrijden.

Bedreigingen van de gezondheid van moeder en kind zijn vaak al vroeg, -soms al voor de zwangerschap of in het prille begin ervan,- aanwezig. Een voorbeeld is een slechte voedingstoestand. Maar er zijn veel meer van dat soort risicofactoren. Het is goed om die te kennen. Als je op tijd weet welke risicofactoren in jouw geval spelen, is er in veel gevallen iets aan te doen.

De Stichting Preconceptiezorg Nederland wil dat in ons land elk paar met kinderwens ergens terecht kan om met een deskundige over de eventuele risico’s en wat er aan te doen is te praten. En we willen ook graag dat het normaal wordt om dat te doen. Net zo normaal als nu de zwangerschapscontroles zijn of het zuigelingenbureau.

Om te bereiken dat elk paar met kinderwens ergens terecht kan voor preconceptiezorg, en dat dat normaal gevonden wordt, moet er nog veel veranderen in Nederland. Met dat doel is de Stichting Preconceptiezorg Nederland opgericht.

Mocht u van plan zijn zwanger te worden, dan kunt u dat op dit moment bespreken met uw huisarts, medisch specialist of een verloskundige. Zij kunnen met u relevante zaken met betrekking tot een toekomstige zwangerschap bespreken.