AA Textsize

Nieuws

Preconceptie Indicatie Lijst

Het College Perinatale Zorg (CPZ) heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) in samenwerking met: 

  • AJN Jeugdartsen Nederland
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  • Vereniging Samenwerkende Ouder- en patiëntenorganisaties (VSOP)

De multidisciplinaire Preconceptie Indicatie lijst (PIL) beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg en gemaakte samenwerkingsafspraken ten aanzien van de organisatie van het preconceptieconsult. Voor de beschrijving van de inhoud van het preconceptieconsult wordt in de PIL gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen. Op basis hiervan werden overwegingen en verdere samenwerkingsafspraken geformuleerd. 

Op woensdag 6-6-2018 is de PIL officieel geïntroduceerd tijdens de presentatie van de Preventieagenda Geboortezorg 2018-2022 in Den Haag. De komende maanden zal de PIL geïmplementeerd bij de verschillende betrokken beroepsgroepen.


Preconceptioneel dragerschapsscreening op maat

Op donderdag 19 oktober 2017 promoveerde gezondheidswetenschapper Kim Holtkamp bij de VUMC op het project Preconceptioneel dragerschapsscreening op maat (POM).
Mensen kunnen zonder het te weten drager zijn van een aanleg die bij hun kinderen een erfelijke ziekte kan veroorzaken. Dragerschapsscreening heeft als doel dragerparen te informeren over hun verhoogde risico op het krijgen van een kind met zo’n erfelijke ziekte. Hierdoor kunnen zij meer geïnformeerd beslissingen nemen over het krijgen van kinderen. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe mensen met kinderwens te informeren over dragerschapsscreening, hoe tegemoet te komen aan de wensen van specifieke doelgroepen met een verhoogd risico en hoe screening succesvol en verantwoord te implementeren met respect voor eigen keuze van het paar. 
Het proefschrift is hier te downloaden