AA Textsize

Stichting Preconceptiezorg Nederland

Preconceptiezorg is het geheel aan voorlichting en maatregelen dat in verband met de gezondheid van moeder en kind rond de conceptie genomen kan of moet worden. Een voorbeeld is het advies aan vrouwen om vanaf tenminste 4 weken voor de conceptie tot minimaal 8 weken daarna foliumzuur te gebruiken. Hiermee wordt een aanzienlijk deel van de open ruggetjes en enkele andere aangeboren afwijkingen voorkomen. Andere voorbeelden zijn het stoppen met roken en alcoholgebruik, nagaan van de familieanamnese, en aanpassen van eventuele medicatie.

De Stichting Preconceptiezorg Nederland heeft als doel: het creëren van bewustzijn op het gebied van preconceptiezorg in de maatschappij en bij zorgverleners in Nederland. De focus ligt enerzijds op preventieve maatregelen die leiden tot een betere zwangerschapsuitkomst. Anderzijds op voorlichting ten behoeve van geïnformeerde reproductieve keuzes voor paren met een kinderwens.  

De Stichting is op 1 oktober 2004 opgericht. Als u contact zoekt met het bestuur van de Stichting kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting Preconceptiezorg Nederland:
Mw. dr. Lidewij Henneman, Associate professor Klinische Genetica VUMC

Het Bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit: 

  • Prof. dr. V.V.A.M. Knoers, Hoogleraar Klinische Genetica UMCG (voorzitter)
  • Mw. dr. L. Henneman, Associate professor Klinische Genetica VUMC (secretaris)
  • Dr. C. Oosterwijk, directeur VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen
  • Prof. dr. R.P.M. Steegers-Theunissen, Hoogleraar in Periconceptie Epidemiologie EMC
  • Mw. dr. E.H. van Vliet-Lachotzki, Beleidsmedewerker VSOP en Project leider ZwangerWijzer/adviseur Erfocentrum