AA Textsize

>>>Waar is preconceptiezorg mogelijk?

Waar is preconceptiezorg mogelijk?

Een aantal verloskundige praktijken heeft een speciaal spreekuur voor mensen die overwegen zwanger te worden, maar dat nog niet zijn. Tijdens dit kinderwens spreekuur wordt onder andere voorlichting gegeven over zwangerschap en gezondheid. Welke verloskundige praktijken in uw regio een kinderwens spreekuur aanbieden kunt u opzoeken via de volgende link: http://deverloskundige.nl/zwanger-worden/subtekstpagina/6/kinderwensspreekuur.

Meer informatie over het kinderwens consult kunt u vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse organisatie van Verloskundigen (KNOV):  https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/521-2/kinderwensspreekuur/hoofdstuk/730/kinderwensspreekuur.

Soms zijn er specifieke omstandigheden die de kans op problemen tijdens of na een zwangerschap verhogen. Enkele voorbeelden hiervan zijn medicijngebruik, ziekte bij één van de aanstaande ouders, een eerder kind met een erfelijke of aangeboren aandoening of een (mogelijk) erfelijke aandoening in de familie. In deze gevallen is verwijzing naar een gynaecoloog of klinisch geneticus soms verstandig voordat u daadwerkelijk zwanger bent. U kunt hierover eerst met uw huisarts of verloskundige overleggen. Zij kunnen u vervolgens verwijzen voor een afspraak bij de gynaecoloog of klinisch geneticus.